เล่ม ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ


สารบัญ 
๒ การดำรงชีพชอบโดยทิศ ๖ ของฆราวาส
๓ การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
๔ ภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้
๕ สิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้
๖ ความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์
๗ ทุกข์ที่เกิดจากหนี้
๘หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้
๙ เหตุเจริญและเหตุเสื่อม แห่งทรัพย์ ๔ ประการ
๑๐ หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา
๑๑ ฆราวาสชั้นเลิศ
๑๒ นรกที่ร้ายกาจของมนุษย์
๑๓ วาจาของสัตบุรุษ
๑๔ วาจาของอสัตบุรุษ
๑๕ วิธีปฏิบัติทางจิต เมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกาย
๑๖ การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหา
๑๗ วาจาของสะใภ้ใหม่
๑๘ วาจาที่ไม่มีโทษ
๑๙ คู่บุพเพสันนิวาส


ภรรยา ๗ จำพวก
มนุษย์ผี


เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกรรมทั้ง ๖ แง่มุม
กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือ
กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
วิธีดับกรรม
วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์
ฉลาดในเรื่องกรรม
วินิจฉัยกรรม
การบวชที่ไร้ประโยชน์
สังฆทานดีกว่า !
ห้ามผู้อื่นให้ทาน ชื่อว่าไม่ใช่มิตร
ผลแห่งทาน
ทาน ที่จัดว่าเป็น มหาทาน
ผู้ให้โภชนะ
กัลยณมิตร คือ อริยมรรค


สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชา
น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมด
สุข ทุกข์ ที่เราได้ประสบมาแล้วทุก ๆ รูปแบบ
ที่รักที่เจริญใจในโลก
ทางแห่งความสิ้นทุกข์