วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิญญาณ คือ เหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์

อานนท์ ! ก็คำนี้ว่า “นามรูปมี เพราะปัจจัย
คือ วิญญาณ” ดังนี้, เช่นนี้แล เป็นคำที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ ! ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบาย
โดยปริยายดังต่อไปนี้ ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า
นามรูปมี เพราะปัจจัย คือ วิญญาณ” :
อานนท์ ! ถ้าหากว่าวิญญาณจักไม่ก้าวลง
ในท้องแห่งมารดาแล้วไซร้; นามรูปจักปรุงตัวขึ้นมา
ในท้องแห่งมารดาได้ไหม ?
“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”
อานนท์ ! ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้อง
แห่งมารดาแล้ว จักสลายลงเสียแล้วไซร้; นามรูปจักบังเกิดขึ้น
เพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหม ?
“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”
อานนท์ ! ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อน ที่เป็นชาย
ก็ตาม เป็นหญิงก็ตาม จักขาดลงเสียแล้วไซร้; นามรูป
จักถึงซึ่งความเจริญ ความงอกงาม ความไพบูลย์บ้างหรือ ?
“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”
อานนท์ ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้, นั่นแหละ
คือเหตุ, นั่นแหละคือนิทาน, นั่นแหละคือสมุทัย, นั่นแหละ
คือปัจจัย ของนามรูป; นั้นคือ วิญญาณ.
อานนท์ ! ก็คำนี้ว่า “วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือ
นามรูป” ดังนี้, เช่นนี้แล เป็นคำที่เรากล่าวแล้ว.
อานนท์ ! ความข้อนี้ เธอต้องทราบอธิบาย
โดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่า
“วิญญาณมี เพราะปัจจัยคือนามรูป”
อานนท์ ! ถ้าหากว่าวิญญาณ จักไม่ได้มีที่ตั้ง
ที่อาศัยในนามรูป แล้วไซร้; ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์
คือ ชาติ ชรา มรณะ ต่อไป จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหม ?
“ข้อนั้น หามิได้พระเจ้าข้า !”
อานนท์ ! เพราะเหตุนั้นแหละ ในเรื่องนี้, นั่นแหละ
คือเหตุ, นั่นแหละ คือนิทาน, นั่นแหละคือสมุทัย, นั่นแหละ
คือปัจจัยของวิญญาณ; นั่นคือ นามรูป.
อานนท์ !
ด้วยเหตุเพียงเท่านี้
สัตว์โลก จึงเกิดบ้าง จึงแก่บ้าง
จึงตายบ้าง จึงจุติบ้าง จึงอุบัติบ้าง :
คลองแห่งการเรียก (อธิวจน) ก็มีเพียงเท่านี้,
คลองแห่งการพูดจา (นิรุตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้,
คลองแห่งการบัญญัติ (ปญฺญตฺติ) ก็มีเพียงเท่านี้,
เรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญา (ปญฺญาวจร) ก็มีเพียงเท่านี้,
ความเวียนว่ายในวัฏฏะ ก็มีเพียงเท่านี้:
นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่
เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้
(ของนามรูปกับวิญญาณ นั่นเอง).
มหา. ที. ๑๐/๖๗/๕๘.

พุทธวจน ปฐมธรรม ภพภูมิ

21 ความคิดเห็น:

 1. ableton live khokharpc Thanks for this post, I really found this very helpful. And blog about best time to post on cuber law is very useful.

  ตอบลบ
 2. easeus data recovery wizard farooqpc Thanks for sharing such great information, I highly appreciate your hard-working skills which are quite beneficial for me.

  ตอบลบ
 3. https://buddhaoat.blogspot.com/2011/07/blog-post_3406.html?showComment=1537063792049#c6608032747227404167

  ตอบลบ
 4. https://buddhaoat.blogspot.com/2011/07/blog-post_3406.html?showComment=1620837447118#c5479100672250785149

  ตอบลบ
 5. Thanks for sharing such great information, I highly appreciate your hard-working skills which are quite beneficial for me. Iskysoft Imedia Converter Deluxe Crack

  ตอบลบ
 6. Good work at all. I really like this post very much. This post gave me a lot of information on this topic. Keep it up and keep sharing this type of article with us.
  bluebeam revu free download with crack
  bandicut torrent
  gihosoft iphone recovery crack
  recover my files activation key
  folder guard license key
  Crack Like

  ตอบลบ
 7. With your presentation, you make it appear so simple, but I find this subject to be one that I believe I will never understand.
  It appears to be far too sophisticated and vast for me.
  I'm looking forward to reading your future post,
  I'll make an effort to grasp it!
  graphics converter pro crack
  icecream pdf editor pro crack
  total audio converter crack
  ashampoo burning studio crack

  ตอบลบ
 8. . Thank you for volunteering to do the job that nobody wanted to touch. You are a fantastic team member!
  kaspersky anti virus crack
  norton internet security crack
  zonealarm antivirus crack

  ตอบลบ
 9. Hide All IP 2022.1.13 Crack creates more unequivocal photographs and makes games, video web based, and media altering smoother. You can likewise appreciate more clear, more excellent sound through the refreshed sound driver.

  ตอบลบ
 10. It's Really good blog i Like the way how you explain it.
  I am grateful to read it. Thanks for sharing.
  Deep Freeze Crack
  Mobaxterm Crack
  Avira Phantom VPN Pro Crack
  Mobiletrans Crack

  ตอบลบ
 11. Rarely do I find a blog that is similarly informative and entertaining, and
  Sure enough you hit a nail in the head. I found your blog site on Yahoo and looked at your first post
  content. Keep it running smoothly. Wow, this is what I was looking for, what information! Exxiksting is here on this blog, thanks to the director of this site. It is almost impossible to find people who have experience in this business, but you
  it seems you know what you're talking about!
  morphvox pro crack
  revo uninstaller pro crack
  polaris office crack

  ตอบลบ
 12. Also, I have shared your site on my social network. Wow, amazing blog design! How long have you been blogging?
  you make blogging easier. The subject matter is something that few men and women talk about logically.
  shareit crack
  wirecast pro crack

  ตอบลบ